Wyjazd do Torunia

06.10.2016 uczniowie klasy 2ta wraz z ks. Stanisławem i Panem Wiesławem wzięli udział w wyjeździe do Torunia. Odwiedzili Stary Rynek, kościół Ojców Jezuitów, katedrę oraz kościół pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

...fotki...


WYPRAWKA SZKOLNA

Z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy wnioski od rodziców
przyjmujemy do dnia 9 września 2016r.

Czytaj więcej...


Podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2016/17 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.
Aby skorzystać z tego programu należy:
 1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  - listę podręczników, o wypożyczenie których wnioskuje rodzic/uczeń (druk na stronie szkoły razem z wnioskiem)
  - ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej (należy mieć przy sobie oryginał w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem)
 3. Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2016 roku.

Czytaj więcej...


Vademecum stypendysty w programie DZWONEK NA OBIAD

Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2016/2017 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł.

Czytaj więcej...


WSPIERANIA SZANS EDUKACYJNYCH UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROJEKTU "PRYMUS POMORZA I KUJAW" (informacje dla uczniów i rodziców)


Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz stypendia dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

uchwała nr XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

uchwała Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

załącznik do uchwały Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych


• uchwała nr XII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniow w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

uchwała Sejmiku regulamin stypendiów

załącznik do uchwały regulamin stypendiówe-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Bezpieczna szkoła
 • Szkoła bez przemocy
 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "Engel"
 • Konkurs "Sumo-Robotów"
 • Zawody "smoczych łodzi"