Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

Informujemy, że w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, tak jak w poprzednich latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników.
W tym celu należy:

 1. Wypełnić Wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (znajduje się poniżej jako załącznik). Obowiązkowo należy na drugiej stronie Wniosku wypełnić:
  listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic/uczeń (według zestawienia podręczników na stronie internetowej szkoły)
 2. Dołączyć ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej (lub w sekretariacie szkoły okazać Kartę do skserowania).
 3. Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2017 r. w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że:

 1. wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”
 2. wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia tylko podręczniki (program nie obejmuje ćwiczeń)
 3. podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2017/18.

Załącznik:


e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "ENGEL"
 • Konkurs Sumo-Robotów
 • Zawody "smoczych łodzi"