Gdynia E(x)plory Week


Gdynia E(x)plory Week to największe w Polsce wydarzenie promujące naukę i nowoczesne technologie, które Fundacja Zaawansowanych Technologii organizuje wraz z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia od 2013 r. Gdynia E(x)plory Week to niezwykle bogaty program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów, start-upów, innowacyjnych firm, naukowców, przedstawicieli mediów, władz samorządowych oraz centralnych. Na wszystkich gości czekają warsztaty, pokazy naukowe, prezentacje konkursowe, debaty oraz panele dyskusyjne, organizowanych w ramach Festiwalu Nauki i Technologii E(x)plory, Kongresu E(x)plory oraz Krajowego Finału Konkursu Naukowego E(x)plory.

PODSUMOWANIE KRAJOWEGO FINAŁU KONKURSU NAUKOWEGO E(X)PLORY 2016
Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory odbył się podczas Gdynia E(x)plory Week w dniach 5-7 października 2016 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Poniżej prezentujemy tematy projektów jakie wzięły udział w finale ogólnopolskim: 50 młodych naukowców z całej Polski prezentowało na nim 32 innowacyjne projekty naukowe. Nasz projekt dotyczył CDOZE. Temat pracy: EkoUpgrade - zwiększenie samowystarczalności i wydajności domu pasywnego Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy. Autorzy STANISŁAW SITTERLEE, DOMINIK SZCZECHOWSKI, DANIEL MAJCHERCZAK.

1. MACIEJ HAJDAMOWICZ
Sprawdź czym oddychasz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim Opiekun naukowy: Marzena Mieczyńska
2. DOMINIKA PAŁUCKA
Elektroniczny nauczyciel gry na skrzypcach VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie Opiekunowie naukowi: dr Aneta Mika, dr inż. Witold Mickiewicz (ZUT)
3. JONATHAN SPACZYŃSKI, KAMIL KACZMARKIEWICZ, PATRYK GOLIS
Automatyczny Domowy System Medyczny - ADSM V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Opiekun naukowy: Przemysław Kasprowicz
4. KAMIL FLAKOWICZ, MATEUSZ CHABROWSKI, MARTA FLAKOWICZ
Domowe odpady biodegradowalne jako źródło energii odnawialnej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku Opiekun naukowy: Grażyna Linder
5. JUSTYNA KOWALCZEWSKA
Porównanie metod odnowienia powierzchni pozrębowych Pinus sylvestris na pozycjach boru świeżego Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu Opiekun naukowy: Hanna Skrzypczak
6. JAKUB SZEWCZYK, GRZEGORZ URIASZ
Opracowanie metod symulacji toru światła w zakrzywionej czasoprzestrzeni II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu (Jakub Szewczyk) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie (Grzegorz Uriasz) Opiekun naukowy: dr Jakub Zieliński
7. GRZEGORZ BOROSZKO, JAKUB KLUCZEWSKI, JAKUB PTAK
Mobilne Przejście Dla Pieszych
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku Opiekun naukowy: Grażyna Linder
8. WOJCIECH JANUSZ CZAJKOWSKI
Wpływ ekspozycji w stałym i zmiennym polu magnetycznych na rozwój i behawior muchy plujki Calliphora vomitoria Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Opiekun naukowy: dr Joanna Wyszkowska
9. KACPER PIOTR KWILIŃSKI
Synteza analogów kapu modyfikowanych fluoroforem GFP do badań ich oddziaływań z białkiem eIF-4E
II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Opiekunowie naukowi: dr hab. Jacek Jemielity, dr inż. Błażej Wojtczak
10. IGOR KACZMARCZYK
Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych na mikroorganizmy Uniwersytet Jagielloński, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni Opiekun naukowy: dr Magdalena Cichowicz
11. ANNA JANECZEK
Badanie i identyfikacja wybranych gatunków bakterii z wykorzystaniem powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (ang. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) II Liceum w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 2 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Opiekun naukowy: Evelin Witkowska
12. ALEKSANDER GOLL
Wpływ mutacji w genach szlaku produkcji octanu na oporność szczepów Escherichia coli na kanamycynę oraz tendencję do formowania komórek typu „Persisters” I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Opiekun naukowy: Leszek Ciesielski
13. DAWID PIEPER, ALICJA CYBULSKA, AGATA DAMPC
Projekt Infinity - budowa systemu sterowania rakietą I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie Opiekun naukowy: Barbara Kołodziej
14. STANISŁAW SITTERLEE, DOMINIK SZCZECHOWSKI, DANIEL MAJCHERCZAK
EkoUpgrade - zwiększenie samowystarczalności i wydajności domu pasywnego Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy Opiekun naukowy: Beata Dolata
15. MATEUSZ SIENIAWSKI
Analiza algorytmu Gerchberga-Saxtona użytego do odzysku przestrzennej funkcji falowej pojedynczego fotonu Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Opiekun naukowy: dr Piotr Kolenderski 16. MAKSYMILIAN GRACZYK
Polski asystent głosowy na smartfona Ellesmere College (Wielka Brytania) Opiekunowie naukowi: Jolanta i Jarosław Graczyk
17. KINGA WOSKOWSKA
Porozumienie Bez Przemocy w szkole – badania społeczne I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli Opiekun naukowy: Anna Szulc
18. MARCIN KLEIBERT
Wpływ nadtlenku wapnia na właściwości zanieczyszczonej gleby Liceum Ogólnokształcące FILOMATA w Gliwicach Opiekun naukowy: Sabina Wesoły
19. MACIEJ MAŃKA
Lung-on-a-chip Device Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie Opiekun naukowy: dr Jakub Rysz
20. FILIP WYLĘGAŁA
Automatyzacja systemu wczesnego wykrywania chorób plamki siatkówki oka. VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Opiekun naukowy: Edward Wylęgała
21. SZYMON PIERCHAŁA, ROBERT DORNA Redukcja poziomu zanieczyszczeń niskoemisyjnych w oparciu o innowacyjne rozwiązanie software’owe. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Opiekun naukowy: Tomasz Stadnicki 22. MICHAŁ ZWIERZ
Wózek Inwalidzki - modernizacja Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Opiekun naukowy: Magdalena Wojtasz
23. MICHAŁ BIAŁY, MACIEJ ZIAJA, MAREK PIKUŁA
Drukarka 3D dla każdego. Fikcja czy rzeczywistość? I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach Opiekunowie naukowi: Zbigniew Gawron, Krzysztof Machura
24. SZYMON SZOSTAK
Synteza nanocząstek Fe3O4\Au typu core-shell do potencjalnych zastosowań w medycynie Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii Opiekun Naukowy: dr Michał Wójcik
25. JAKUB ZYNGIER
Razem Bezpieczniej - innowacyjna aplikacja na smartfony Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu Opiekun naukowy: Beata Zyngier
26. DOMINIK ZDZIARSKI, AGATA RYŚ, KRZYSZTOF SOJKA
Park.ing – wynajem miejsc parkingowych w modelu sharing economy Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy Opiekun naukowy: Krzysztof Kliś
27. DOMINIK KUFEL
Matematyczne modelowanie wpływu temperatury na dynamikę mózgu I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie Opiekun naukowy: dr hab. Grzegorz Wójcik
28. ARKADIUSZ MURDZA
Blind assistant – asystent niewidomych Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu Opiekun naukowy: Grzegorz Wójcikowski
29. SZYMON BOGDANI, MICHAEL GRYNKIEWICZ
Wspomagany Exoszkielet ręki Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach Opiekun naukowy: Marta Skwarek
30. ANNA LEWANDOWSKA
Wpływ napojów, słodzików oraz jonów Se(IV) i Sr(II) na rozwój egzogennej erozji szkliwa II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie - IB Diploma Programme Opiekun naukowy: Katarzyna Zaremba
31. PIOTR KRUGLEJ
Badanie zjawisk panujących w atmosferze przy pomocy rakiet sondażowych oraz balonów Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim Opiekun naukowy: Helena Maksymiec
32.ANDRZEJ SZABLEWSKI, RADOSŁAW PESZKOWSKI, MATEUSZ JANUS
Od problemu żarówek do nowego systemu szyfrowania Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie (Andrzej Szablewski, Radosław Peszkowski) II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (Mateusz Janus) Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

JURY
Projekty oceniało interdyscyplinarne Jury w składzie:
1. Prof. Barbara Liberda, Uniwersytet Warszawski – przewodnicząca jury
2. Dr hab. Aneta Szymańska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
3. Dr inż. Bronisław Sulkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
4. Dr inż. Marcin Małuszyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
5. Dr inż. Piotr Ostrowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki
6. Dr inż. Katarzyna Szajko, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
7. Dr inż. Damian Bisewski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny
8. Dr inż. Jarosław Selech, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
9. Dr Matylda Sidwa-Gorycka, Biotechnolog-freelancer
10. Dr hab. Adam Wierzbicki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
11. Dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
12. Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, Naukowa Fundacja Polpharmy
13. Andrzej Zwierzchowski, Firma PasCom, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
14. Jan Biedroń, LOTOS, Dział Technologii i Innowacji
15. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki
16. Magdalena Kwoska, PwC, Startup Collider Accelerator Project Managere-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"