Konkurs „Najpiękniejsza świąteczna sala lekcyjna”

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie uczniów naszej szkoły. Z ogromnym zaangażowaniem poszczególne klasy realizowały do 13.12.16 roku swoje pomysły, czego efekty wszyscy możemy podziwiać. Konkurs rozstrzygała Komisja w składzie:
16 uczniów - reprezentantów poszczególnych klas oraz pani pedagog i dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego. Rozstrzygnięcie konkursu:

Miejsce I: sala nr 19 (klasa 1td)
Miejsce II ex aequo: sala 2,4,9 (klasy: 3ta,1tc,3td)
Miejsce III ex aequo: sala 21,16,5 (klasy: 2tb,4ta,1ta)

Miejsce IV: sala 17,7,13,18 (klasy: 2td,4td,2ta,3tb)
Miejsce V: sala 24,12,6,20(klasy: 3tc,2b,1a,3a)
Miejsce VI: sala 14 (klasy: 4tb)
Miejsce VII: sala 22 (klasy: 2a)

Przypominamy, że nagrody to:
- za miejsce I: wyjście do kina na wybrany przez klasę film,
- za miejsce II: dodatkowe dwa „nieprzygotowania” dla każdego ucznia z klasy,
- za miejsce III: dodatkowe jedno „nieprzygotowanie” dla każdego ucznia z klasy.
Doceniając zaangażowanie pozostałych klas postanowiono przyznać Upominkowe zestawy „ENEK” według zasady:
- za miejsce IV: dodatkowe „nieprzygotowanie” do wylosowania dla 10 osób z klasy,
- za miejsce V: dodatkowe „nieprzygotowanie” do wylosowania dla 7 osób z klasy,
- za miejsce VI: dodatkowe „nieprzygotowanie” do wylosowania dla 5 osób z klasy,
- za miejsce VII: dodatkowe „nieprzygotowanie” do wylosowania dla 3 osób z klasy.

W pierwszym tygodniu stycznia 2017roku pani pedagog przekaże wychowawcom pakiety karnetów uprawniających uczniów do wykorzystania wygranych „nieprzygotowań” za miejsca I-III. Pani pedagog dokona również losowania „nieprzygotowań” za miejsca IV-VII. Zatem, Karnety będzie można wykorzystać od 9.01.17 do 30.05.17 roku (zgodnie z obowiązującymi zasadami wykorzystywania tzw. „nieprzygotowania”). Uczeń będzie mógł wykorzystać wygrane „nieprzygotowanie” wyłącznie po przekazaniu Karnetu danemu nauczycielowi - na danej lekcji - w dniu wykorzystania wygranej. Zapomnienie przez ucznia Karnetu uniemożliwia skorzystanie z wygranej w danym momencie. Zgubienie przez ucznia otrzymanego Karnetu powoduje całkowitą utratę możliwości wykorzystania wygranej!!! Wszystkich klasom dziękujemy za udział w konkursie!!!

A oto migawki konkursowe… Aż miło patrzeć…e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"