PRZEKAZANIE SZTANDARU

Tradycją szkoły jest, że w Święto Edukacji - uczniowie klasy czwartej przekazują sztandar młodszym kolegom.
W czasie uroczystej akademii ustępujący poczet w składzie:
- chorąży: Adam Sobala
- asysta: Eryk Michalski
- asysta: Marcin Pawlak
powierzył sztandar młodszym kolegom:
* Przekazujemy Wam sztandar, symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z duma i honorem, szanując dobre imię Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2

Poczet w składzie:
- chorąży: Dominik Kamiński
- asysta: Krystian Kolanowski
- asysta: Michał Kowalczyk
przyjął sztandar od ustępującego pocztu:
* przyjmujemy od Was sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2

Nowy poczet sztandarowy złożył ślubowanie:
* My, członkowie pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, świadomi powagi chwili, stojąc przed sztandarem, uroczyście ślubujemy:
- nosić go dumnie i z honorem,
- przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów,
- szanować dobre imię szkoły, kultywować jej tradycję,
- godnie reprezentować szkołę w środowisku.
e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"