Informujemy, że od dnia 15.09.17 do dnia 15.09.17 uczniowie naszej szkoły mogą deklarować swój udział w darmowych kursach w ramach projektu
„EduAkcja”

Projektu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 pn. „EduAkcja w technikach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w II półroczu roku 2017.

UWAGA!!!

Ogłoszenie o naborze, regulamin naboru oraz deklaracje można pobrać poniżej i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15.10.2017 r.
Pobierz:ZAPRASZAMY;
Dokumenty związane z projektem "EduAkcja w technikach" Termin składania dokumentów 21.02.2017 r.

 • deklaracja ucznia pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy ucznia - pobierz
 • Regulamin naboru uczestników projektu - pobierze-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "ENGEL"
 • Konkurs Sumo-Robotów
 • Zawody "smoczych łodzi"