WPŁYW OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH XXI WIEKU WPŁYWAJĄCYCH NEGATYWNIE NA ROZWÓJ I KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

W grudniu 2014r. oraz na początku stycznia 2015r. odbyły się zajęcia na powyższy temat. Najpierw uczniowie byli proszeni o zastanowienie się i wymienienie najbardziej doniosłych według nich osiągnięć XX i XXI wieku. Propozycje uczniów były zapisywane na tablicy. Następnie prowadzący zajęcia korzystając z rzutnika multimedialnego pokazywał uczniom przygotowaną wcześniej prezentację dotyczącą osiągnięć technicznych, które według naukowców miały największy na całą ludzkość, systematyzując i poszerzając wiedzę uczniów.

...fotki...


OTRZĘSINY DLA PIERWSZAKÓW

Długo musieli czekać pierwszoklasiści, ale doczekali się – 18 grudnia 2014r. odbyły się otrzęsiny. Całość imprezy poprowadziła przewodnicząca SU Monika Terczyńska z koleżankami z kl. 2 tD. Uczniowie chętnie wykonywali postawione przed nimi zadania, dobrze się przy tym bawiąc.

...fotki...


UPOMINKI DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WIGILIĘ

Jak co roku przedstawiciele samorządu przygotowali dla wszystkich pracowników drobne upominki - w tym roku były to stroiki na wigilijny stół.


MAM HAKA NA RAKA

15 grudnia 2014r. wszystkie dziewczęta w szkole miały zajęcia z pielęgniarką położną w ramach programu wali z rakiem m.in. na temat samobadania piersi.

...fotki...


MIKOŁAJKI W SZKOLE

Jak co roku samorząd uczniowski przygotował, dzięki Panu Dyrektorowi, słodką niespodziankę dla kolegów i koleżanek. W mikołajkowych strojach młodzież wprowadziła iście świąteczny nastrój.

...fotki...


ZDROWIE NA TALERZU W ZGODZIE Z PIRAMIDĄ ŻYWIENIA

Na przełomie października i listopada pedagog szkolny przeprowadził spotkania we wszystkich klasach szkoły na powyższy temat. Najpierw młodzieży został przedstawiony pokaz slajdów połączony ze wspólną debatą, co o tym sądzą uczniowie i jak odżywianie wygląda w ich domach rodzinnych. Następnie wszyscy wykonywali przygotowany wcześniej test wiedzy. Później uczniowie wymieniali się swoimi pracami i pod kierunkiem pedagoga sprawdzali prace kolegów i koleżanek podsumowując prawidłowe odpowiedzi. Na zakończenie pedagog omówił jeszcze raz test, pogratulował wszystkim wyników i promując zdrowe odżywianie, uczniom, którzy najlepiej napisali test rozdał jabłka.

...fotki...

e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"