Zawodowe Horyzonty 5


NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE PN.:"ZAWODOWE HORYZONTY 5" REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program, w którym uczestniczymy jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 – Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. W programie realizowanym od września do czerwca danego roku szkolnego uczestniczą uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

W roku szkolnym 2013 / 2014 realizowane są następujące zajęcia:
- zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy;
- zajęcia specjalistyczne programowanie robotów przemysłowych;
- zajęcia specjalistyczne obsługa wtryskarek;
- zajęcia specjalistyczne programowanie i obsługa obrabiarek CNC;
- zajęcia przygotowujące do nowego egzaminu zawodowego;
- zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki;
- zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury- dysleksja;
- zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z języka polskiego;
- zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z języka angielskiego ;
- zajęcia dodatkowe praktyczne - motoryzacyjne;
- zajęcia dodatkowe programowanie sterowników PLC;
- zajęcia dodatkowe z energetyki odnawialnej;
- zajęcia dodatkowe z komputerowo wspomaganego projektowania CAD;
- opieka pedagogiczno – psychologiczna;
- praktyki zawodowe dla uczniów.
Poprzednie projekty oprócz możliwości zakupienia nowoczesnego oprogramowania i pomocy dydaktycznych, przyczyniły się do znaczącej poprawy wyników nauczania, wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Informacje o wdrażanym projekcie znaleźć można na stronie szkoły: www.zsmnr2.pl
Koordynator szkolny projektu: mgr inż. Wojciech Augustyński


e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"