Informujemy, że od dnia 8.09.17 do dnia 20.09.17 uczniowie naszej szkoły mogą deklarować swój udział w darmowych zajęciach i konsultacjach indywidualnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu
„Akcja - kwalifikacja”

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

UWAGA!!!

Formularz zgłoszeniowy, deklarację i oświadczenie zamieszczone są poniżej. Można je pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.09.17. Można też zgłosić się po wymagane dokumenty do pani G.Kwiatkowskiej (świetlica).
Pobierz:ZAPRASZAMY


e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"