Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Rekrutacja na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • Informacja o rozpoczęciu naboru pobierz
 • Regulamin naborowy pobierz
 • Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pobierz

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy pobierz
 • Oświadczenie uczestnika projektu pobierz
 • Deklaracja uczestnictwapobierz


ZAPRASZAMY


e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "ENGEL"
 • Konkurs Sumo-Robotów
 • Zawody "smoczych łodzi"