Podręcznik

Kierunek: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (TUiSEO) Podręcznik do Przedmiotów zawodowych: „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”
Autor: Ryszard Tytko


Do każdego z przedmiotów zawodowych wymagany jest zeszyt A4e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"