UWAGA!!!

---------------------------------------------------------

DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO MATURY
W MAJU 2018 ROKU!!!

Prosimy - do czasu składania deklaracji - dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej załącznikami dotyczącymi egzaminów maturalnych.

Każda osoba, która chce zdawać maturę, powinna już teraz przemyśleć wybór przedmiotów egzaminacyjnych na tyle, aby w momencie składania deklaracji w ostatnich dniach września - zdeklarować świadomie swój wybór.

Wszystkie osoby, które posiadają Opinię lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-psychologicznej są zobowiązane dołączyć dokument do składanej deklaracji.

Sposób składania deklaracji maturalnych (elektronicznie z wydrukiem) opisany zostanie szczegółowo w tym miejscu po 20 września 2017 roku.

Każda osoba, która chce zdawać maturę, zobowiązana jest do systematycznego sprawdzania informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły w zakładce "Egzamin maturalny".---------------------------------------------------------e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"