UWAGA!!!

UWAGA!

---------------------------------------------------------

Egzaminy poprawkowe : 22 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00 (j.polski, matematyka, j.angielski). Listy zdających w danej sali będą wywieszone na tablicy przy wejściu głównym do szkoły w dniu egzaminu.

---------------------------------------------------------

PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD ORGANIZACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MATURZE POPRAWKOWEJ W SIERPNIU

 1. Na egzaminy pisemne maturalne należy przybyć: około godzinę wcześniej
 2. Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie: dowód osobisty oraz długopis z czarnym wkładem. Przybory pomocnicze według poniższego załącznika (takie, jak w maju)
 3. Zdający może wnieść do sali małą (maksymalnie półlitrową)butelkę wody mineralnej oryginalnie zamkniętej. Butelka obowiązkowo, przez cały czas trwania egzaminu, musi stać na podłodze przy nodze stolika zdającego.
 4. Podstawowe obowiązki w sali egzaminacyjne (część pisemna):
  - sprawdzenie rodzaju arkusza i poziomu egzaminu
  - zapoznanie się z informacją na pierwszej stronie arkusza
  - sprawdzenie, czy arkusz jest kompletny
  - sprawdzenie poprawności cyfrowego numeru PESEL na naklejce (podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce!)
  - samodzielna praca z arkuszem egzaminacyjnym.


---------------------------------------------------------

PRZYBORY POMOCNICZE


---------------------------------------------------------e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "ENGEL"
 • Konkurs Sumo-Robotów
 • Zawody "smoczych łodzi"