UWAGA!!!

UWAGA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE PODCHODZĄ DO MATURY!

---------------------------------------------------------

Od poniedziałku 15 maja 2017 roku rozpoczyna się w sesja ustna egzaminów maturalnych. W związku z tym, przypominamy, że listy zdających na wszystkie egzaminy ustne maturalne umieszczone są w gablocie na drugim piętrze. Natomiast w każdym dniu egzaminacyjnym na drzwiach sal egzaminacyjnych na drugim piętrze wywieszane są listy zdających i skład Zespołu egzaminacyjnego. Na drzwiach sal egzaminacyjnych przypomniane są również zasady obowiązujące w ZSM nr 2 na egzaminach ustnych.

---------------------------------------------------------

PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD ORGANIZACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MATURZE ORAZ OBOWIĄZKÓW MATURZYSTY.

 1. Na egzaminy pisemne maturalne należy przybyć: około godzinę wcześniej, natomiast na egzamin ustny: przed orientacyjną godziną wejścia na egzamin (Orientacyjna godzina,czyli taka, która może ulec przesunięciu w trakcie trwania egzaminów.)
 2. W sytuacji, gdy jakaś osoba nie zgłosi się na egzamin ustny lub z niego zrezygnuje – wówczas za nieobecną osobę, może wcześniej wejść na egzamin, kolejny zdający z listy - po potwierdzeniu ustnym takiej woli - w obecności członka lub przewodniczącego Zespołu przedmiotowego.
 3. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy oraz żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych, ani materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w Informacji dyrektora Komisji Centralnej(załącznik na stronie szkoły). Ich wniesienie jest niezgodne z regulaminem OKE i może skutkować przerwaniem egzaminu!
 4. Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie na każdym egzaminie: dowód osobisty oraz długopis z czarnym wkładem. Kalkulator prosty oraz linijkę – na przedmioty, które tego wymagają.
  (można sprawdzać od 1 maja na stronie szkoły w załącznikach – przybory pomocnicze).
 5. Zdający może wnieść do sali małą (maksymalnie półlitrową)butelkę wody mineralnej oryginalnie zamkniętej. Butelka obowiązkowo, przez cały czas trwania egzaminu, musi stać na podłodze przy nodze stolika zdającego.
 6. Podstawowe obowiązki w sali egzaminacyjne (część pisemna):
  - sprawdzenie rodzaju arkusza i poziomu egzaminu
  - zapoznanie się z informacją na pierwszej stronie arkusza
  - sprawdzenie, czy arkusz jest kompletny
  - sprawdzenie poprawności cyfrowego numeru PESEL na naklejce (podpis zdającego na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce!)
  - samodzielna praca z arkuszem egzaminacyjnym.
  Podstawowe obowiązki w sali egzaminacyjne (część ustna):
  - wylosowanie zestawu, realizacja zadań z zestawu zgodnie z obowiązujacymi wymogami na danym przedmiocie.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy, zakłócania lub utrudniania przebiegu egzaminu oraz w przypadku złamania zasad wymienionych w punkcie 2. – może zostać przerwany i unieważniony egzamin danego zdającego z danego przedmiotu.
 8. Zdający, którzy jeszcze tego nie uczynili, powinni zgłosić się w sekretariacie szkoły w celu odebrania numeru ID umożliwiającego sprawdzanie wyników egzaminów bezpośrednio na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

---------------------------------------------------------

PRZYBORY POMOCNICZE


---------------------------------------------------------e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

 • Volkswagen Poznań
 • Żywa lekcja historii
 • Drużyna koszykówki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Otrzęsiny
 • Konkurs Karaoke
 • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
 • Wtryskarka firmy "ENGEL"
 • Konkurs Sumo-Robotów
 • Zawody "smoczych łodzi"