Firma "Galmet"

Firma Galmet- 22 marca Dzień Techniki "Odnawialnych" Zajęcia praktyczne mobilna stacja solarna, pompa ciepła oraz automatyka do pompy ciepła Podczas Dnia Techniki firma „Galmet” zaprezentowała mobilną stację solarną kolektora płaskiego z zamontowanym przekrojem zbiornika z jedną wężownicą. Uczniowie mieli możliwość poznania zasady działania takiej stacji jej budowy. Poznali także istotę bezpiecznego transportu mobilnych urządzeń oraz ewentualne skutki wynikające z niezastosowania zasad BHP. Pompa ciepła powietrze –woda to kolejne urządzenie które zostało zaprezentowane. Uczniowie mieli okazję poznać budowę urządzenia, zasadę działania. Każdy z uczestników zajęć zaprogramował pracę pompy ciepła opierając się o różne parametry.


Zajęcia dodatkowe z energetyki odnawialnej

W naszej szkole istnieje potrzeba organizowania zajęć dodatkowych z energetyki odnawialnej. Jednym z powodów jest funkcjonowanie od ubiegłego roku szkolnego nowego zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.Systematycznie prowadzona w ramach tych zajęć praca pozwoli uczniom uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, a co za tym idzie, umożliwi ukończenie szkoły, zdobycie zawodu i ewentualne rozpoczęcie studiów; umożliwi też rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym i zawodowym.

Więcej...


Firma Rotex - Daikin - 01.03.2014r.

Zajęcia praktyczne z pompą ciepła - klimakonwektorem Uczniowie po przeprowadzonym szkoleniu mieli okazję poznać zasadę pracy i budowę klimakonwektora. Poznali paramenty urządzenia . Ugruntowali sobie wiedzę nt. widocznych i niewidocznych skutków złej wentylacji w budynku.


Firma "Martech" - 05.10.2014r.

Prezentacja rekuperatora – urządzenia służącego do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. Uczniowie mieli praktyczną możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania urządzenia, jego parametrami. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach teoretycznych z podstaw termodynamiki .

e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"