Szkoła

Kierunki

Zajęcia dodatkowe z energetyki odnawialnej -
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczoweW naszej szkole istnieje potrzeba organizowania zajęć dodatkowych z energetyki odnawialnej. Jednym z powodów jest funkcjonowanie od ubiegłego roku szkolnego nowego zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Systematycznie prowadzona w ramach tych zajęć praca pozwoli uczniom uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, a co za tym idzie, umożliwi ukończenie szkoły, zdobycie zawodu i ewentualne rozpoczęcie studiów; umożliwi też rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym i zawodowym. Największe zapotrzebowanie na zorganizowanie zajęć dodatkowych zgłaszają uczniowie zarówno klasy pierwszej jak i drugiej technikum, którzy chcieliby w swoim tempie, w oparciu o samodzielnie wykonane doświadczenia ugruntować i rozszerzyć materiał objęty programem nauczania z trzech przedmiotów zawodowych na wspomnianym kierunku. Jak pokazuje praktyka- ciągłe nowinki technologiczne w branży Odnawialnych Źródeł Energii –OZE powodują, że uczniowie bardzo chętnie chcą zgłębiać tajniki wiedzy, która ich interesuje. Chętni od ubiegłego roku uczęszczają na zorganizowane w naszej szkole „Kółko zainteresowań” „ODNAWIALNI”. Uczniowie uczestniczą o ile to możliwe w targach branżowych i konferencjach, a takie spotkania z biznesem mają na celu wskazywanie pozytywnych wzorców w zakresie podejmowania decyzji w jakim rodzaju energii odnawialnej będą chcieli się wyspecjalizować w przyszłości. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach zawodowych na poszczególne instalacje. Wizyty w przedsiębiorstwach przybliżają uczniom możliwość poznania specyfiki pracy w zawodzie co mobilizuje ich do aktywizacji zawodowej. Cel zajęć:
• lepsze przygotowanie do zawodu, poprzez zdobycie i poszerzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu OZE potrzebnej w wykonywaniu zawodu;
• kształcenie umiejętności myślenia analitycznego i statystycznej obróbki wszelkich analiz rynkowych przez zwiększenie liczby ćwiczeń interpretujących wykresy korzystając z różnych ale najnowszych danych.
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy o energetyce odnawialnej do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody poprzez zwiększenie liczby doświadczeń doskonalących umiejętność obserwacji i sposobu jej zapisu oraz interpretacji wyników z wyciągnięciem wniosków;
• kształcenie umiejętności wiązania teorii z praktyką;
• doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi matematyki oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem podczas rozwiązywania zadań tekstowych i testów na różnym poziomie;
• wykształcenie umiejętności bezpiecznego zapoznawania się z różnymi instalacjami
• pokonanie obaw uczniów związanych z samodzielnym montażem modelowych instalacji energetyki odnawialnej;
• kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych podczas pracy w grupach;
• posługiwanie się w wyjaśnianiu pojęć prawidłową terminologią z branży;
• wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjnee-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Drużyna koszykówki
  • Żywa lekcja historii
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"