PRZEKAZANIE SZTANDARU

Tradycją szkoły jest, że w Święto Edukacji- uczniowie klasy czwartej przekazują sztandar młodszym kolegom.
W czasie uroczystej akademii ustępujący poczet w składzie:
- chorąży: Adam Sobala
- asysta: Eryk Michalski
- asysta: Marcin Pawlak
powierzył sztandar młodszym kolegom

Więcej...


MISTRZ ORTOGRAFII

11 października 2016r. odbył się w naszej szkole konkurs ortograficzny. Z regułami pisowni zmagali się uczniowie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Tytuł "Mistrza ortografii" zdobył Oskar Lipiński z klasy 1Ta. Drugie miejsce zajął Radek Baczyński z klasy 1Tb, trzecie Joachim Guzicki z klasy 1Tc. Wyróżnienie otrzymał Mykyta Zhuravlov.
Gratulujemy zwycięzcom.

...fotki...


Wyjazd do Torunia

06.10.2016 uczniowie klasy 2ta wraz z ks. Stanisławem i Panem Wiesławem wzięli udział w wyjeździe do Torunia. Odwiedzili Stary Rynek, kościół Ojców Jezuitów, katedrę oraz kościół pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

...fotki...


Oddajemy honorowo krew

4 października na terenie naszej szkoły chętni pełnoletni uczniowie mogli oddać honorowo swoją krew potrzebującym. Akcja została poprzedzona spotkaniem z pedagogiem, który udzielił szczegółowych informacji na temat oddawania krwi. Do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zgłosiły się 32 osoby. Niestety nie wszyscy mogli oddać swoją krew. Ostatecznie pobrano po 450 ml krwi od 26 uczniów. Dziękujemy wszystkim za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu i zachęcamy do regularnego odwiedzania RCKiK przy ulicy Markwarta 8.

fotki...


Dzień Chłopaka

30 września, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji, dzięki Panu dyrektorowi Ryszardowi Lewandowskiemu, wszyscy nasi Panowie dostali w prezencie słodką niespodziankę. Samorząd Uczniowski przygotował też małą imprezkę – konkurs karaoke. Dzięki naszym specjalistom Staszkowi Sitterlee z kl. 3 td oraz Kubie Grajewskiemu z kl. 4 ta – technicznie stało się to możliwe, bo początkowo, sprzęt odmawiał współpracy :).

Więcej...


Wycieczka integracyjna

W poniedziałek – 26 września – członkowie Samorządu Uczniowskiego skrzyknęli się i pod opieką Pań prof.: Grażyny Kwiatkowskiej, Alicji Urbańskiej i Iwony Kaji, w trakcie dwudniowej wycieczki integracyjnej, wyruszyli na podbój Bydgoszczy i Myślęcinka. Rozpoczęli od spaceru po bydgoskiej starówce, gdzie kolejno odkrywali różne tajemnice, aby poznać szyfr Pana Twardowskiego. W Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej integrowali się m.in. podczas zabawy „Zgadnij kto?” oraz wieczornych podchodów. Przy ognisku i dobrej pieczonej kiełbasce odkryli swoje artystyczne talenty w interpretacji polskich i światowych przebojów, aby po dobrze przespanej nocy :) przygotować kilka plakatów na szkolne imprezy. Do zobaczenia w Myślęcinku za rok :)

fotki...


Pomagamy potrzebującym

20 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę charytatywną na chorego na glejaka mózgu Szymona Kądzielę. W sumie udało nam się zebrać 223,27 zł. Pieniądze przekazaliśmy na konto fundacji Rycerze i Księżniczki. Życzymy Szymkowi szybkiego powrotu do zdrowia.

fotki...


WYPRAWKA SZKOLNA

Z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy wnioski od rodziców
przyjmujemy do dnia 9 września 2016r.

Czytaj więcej...

Podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2016/17 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.
Aby skorzystać z tego programu należy:
  1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły)
  2. Do wniosku należy dołączyć:
    - listę podręczników, o wypożyczenie których wnioskuje rodzic/uczeń (druk na stronie szkoły razem z wnioskiem)
    - ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej (należy mieć przy sobie oryginał w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem)
  3. Podania należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2016 roku.

Czytaj więcej...


Vademecum stypendysty w programie DZWONEK NA OBIAD

Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2016/2017 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł.

Czytaj więcej...


WSPIERANIA SZANS EDUKACYJNYCH UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROJEKTU "PRYMUS POMORZA I KUJAW" (informacje dla uczniów i rodziców)


Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz stypendia dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

uchwała nr XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

uchwała Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

załącznik do uchwały Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych


• uchwała nr XII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniow w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

uchwała Sejmiku regulamin stypendiów

załącznik do uchwały regulamin stypendiów